HOME   Historia  KONTAKT
Logo
Nasza Szkoła 
Informacje
Sukcesy
Rozrywka
Warto zajrzeć
Download
Wyjazd integracyjny 2012

    Tradycją w naszym  gimnazjum stał się już wyjazd integracyjny. Na taką wycieczkę 18   int września udali się uczniowie klas IA i IB wraz z wychowawczyniami, p. Martą Białas i p. Edytą Drozd oraz księdzem proboszczem, Janem Ochałem i klerykiem Sławomirem Lubasem. O godzinie 7.30 wszyscy udali się autokarem do Trzcinicy, aby zwiedzić Karpacką Troję. Skansen stał się dla wszystkich nie lada atrakcją, szczególnie uczniom spodobał się sposób mieszkania w kurnych chatach, próbowano nawet sprawdzić ile osób  może pomieścić taka chałupka.  Interesujące opowieści przewodnika o archeologicznych odkryciach i rekonstrukcjach kolejnych grodów dowodziły, że ten region kiedyś zamieszkiwali  ludzie mądrzy i przedsiębiorczy, a obecny stan skansenu nie ustępuje może i bardziej popularnym w Polsce podobnym miejscom.

Kolejnym punktem naszego wyjazdu było wejście na wzniesienie Liwocz (562m ). Tutaj wspinając się na szczyt, pokonywaliśmy odległość prawie 5 km. Końcową część trasy przebyliśmy, zamyślając się nad kolejnymi stacjami Drogi Krzyżowej, które są  wykonane z  miedzianej blachy metodą ręcznego tłoczenia. Całość umieszczona jest na wyciągniętych ku górze dłoniach, które z kolei wsparte są na ołtarzu, co ma symbolizować, że na ołtarzu świata, ręce ludzkie ofiarowują  Bogu mękę pańską, aby zaskarbić sobie jego miłosierdzie.   Trud wędrówki został nagrodzony pięknymi widokami, jakie zobaczyliśmy z wieży widokowej, zwieńczonej 18-metrowym, stalowym krzyżem oraz utworzonym tu Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju. Udaliśmy się także do kaplicy sanktuaryjnej, w której pokłoniliśmy się figurze Matki Bożej przywiezionej z Medziugorje, gdyż planuje się stworzenie w tym miejscu takiego ośrodka modlitewnego, jaki tam istnieje.

Z Brzysk udaliśmy się do Tarnowieckiego Sanktuarium, gdzie zostaliśmy serdecznie powitani i oprowadzeni przez księdza proboszcza. W tym szczególnym miejscu powierzyliśmy opiece Matce Bożej Zawierzenia samych siebie, naszych bliskich i całą naszą szkołę. Tutaj też podreperowaliśmy nasze siły fizyczne, gdyż dzięki troskliwości księdza proboszcza zostaliśmy mile ugoszczeni w Domu Pielgrzyma. Po posiłku młodzież bardzo chętnie udała się  na boiska sportowe, organizując sobie chwilę gry w piłkę siatkową i koszykową. Pobyt w Sanktuarium zakończyliśmy uczestnictwem we mszy świętej sprawowanej dla nas przez księdza proboszcza. Następnie udaliśmy się w drogę powrotną, w czasie której jeszcze było sporo rozmów, żartów, dzielenia się radością z bycia w grupie.

Integracja 2010

    Dnia 14 i 15 września uczniowie klas I gimnazjum wyjechali na wyjazd   integra integracyjny do Maćkowic. Opiekunami wycieczki byli: p. Joanna Dzika, p. Wojciech Mazur i ks. Jan Ochał. O 8:00 wyruszyliśmy auotakarem w drogę. Najpierw zwiedziliśmy z przewodnikiem miasto Przemyśl, Aboretum w Bolestraszycach i Fort XII.  Następnie po całym dniu zwiedzania dotarliśmy do Maćkowic, zjedliśmy obiad i mieliśmy zajęcia z opiekunami. Na koniec dnia oczywiście był zasłużony sen. Drugiego dnia po śniadaniu udaliśmy się  do Kalwari Pacławskiej. Po zwiedzeniu sanktuarium i Mszy Świętej zapaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski. Powróciliśmy do swoich domów około godziny 18:00.

Integracja - Maćkowice 18-20.09.2006

 

intergraDnia 18,19 i 20 września uczniowie klas I gimnazjum wyjechali na wyjazd integracyjny do Maćkowic. Opiekunami wycieczki byli: p. Marta Białas, p. Teresa Książek i ks. Jan Ochał. O 08:15 wyjechaliśmy z pod szkoły. Najpierw zwiedziliśmy zamek w Krasiczynie i spacerowaliśmy po parku. Następnie  udaliśmy się do Katedry w Poznaniu, Seminarium i muzeum Diecezjalnego. Wieczorem byliśmy już w Maćkowicach, gdzie wszyscy spotkaliśmy się na Mszy Św. Następnie po całym dniu zmęczeni poszliśmy spać.

Drugiego dnia po śniadaniu udaliśmy się do opuszczonego kościoła. Na miejscu poznaliśmy historie tego kościółka i uczestniczyliśmy we Mszy św. Po powrocie zjedliśmy obiad  i dostaliśmy wolny czas na :grę w siatkę, kosza i nogę lub spacer po parku. Wieczorem odbyło się ognisko, na którym śpiewaliśmy piosenki i opowiadaliśmy straszne historie. Około godz. 22:00 spotkaliśmy się w kaplicy, gdzie czytaliśmy opowiadania o świętych. Po powrocie poszliśmy spać. Trzeciego dnia rano poszliśmy do kościoła na poranna modlitwę. Po jakimś czasie pojechaliśmy da Bolestraszyc, gdzie spacerując oglądaliśmy rośliny w ogrodzie Botanicznym. Kolejnie przeszliśmy drogę Krzyżową na Kalwarii Pacławskiej: uczestniczyliśmy we Mszy Św, którą odprawiał ks. Proboszcz. Po Mszy świętej kupiliśmy pamiątki i szczęśliwie wróciliśmy do domów. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i dowiedzieli się wielu nowych, ciekawych rzeczy!!:) 

                                                                   Grażyna, Sabina, Karolina i Anna z kl. IA

Integracja 2005 - Maćkowice
    Od kilku lat w naszej szkole organizowane są rekolekcje integracyjne dla uczniów, którzy rozpoczynają edukacje w gimnazjum. W roku szkolnym 2005/2006 rekolekcje te odbyły się w dniach 16,17,18 września w Maćkowicach.
Naszymi opiekunami byli: ks.proboszcz parafii Lutcza Jan Ochał, Pani Teresa Książek, nasza nauczycielka chemii i biologii, oraz Pani Bronisława Ochał.
Wspólny wyjazd klas pierwszych miał miejsce 16 września. Wyruszyliśmy o godz.8:15 spod szkoły i już na samym początku naszej drogi zawierzyliśmy wszystkich uczestników rekolekcji Matce Bożej.
    W drodze do Maćkowic zatrzymalismy się w Krasiczynie, gdzie zwiedziliśmy piękny zamek wraz z przyległym parkiem.Następnie udaliśmy się do Przemyśla zwiedzając zabytkową architekture sakralną, po czym, wyruszyliśmy w dalszą drogę. Dotarlismy na miejsce wieczorem gdzie po czynnościach organizacyjnych spotkaliśmy się wszyscy w świetlicy domu rekolekcyjnego, mielismy możliwość przedstawienia się sobie nawzajem.
    W drugim dniu naszego wyjazdu integracyjnego uczestniczyliśmy we Mszy Świetej, oraz Drodze Krzyżowej, którą przygotowaliśmy i poprowadziliśmy pod kierownictwem ks. Jana.
Warto wspomnieć, iż nasze modlitewne spotkania miały miejsce w bardzo starym, zabytkowym i opuszczonym kościele, który znajduje się kilka kilometrów od Maćkowic w lesie.W godzinach popołudniowych adorowaliśmy Pana Jezusa w kaplicy domu rekolekcyjnego. Po adoracji mieliśmy czas wolny, który wykorzystaliśmy na zabawy i gry sportowe. Wieczorem mieliśmy spotkanie poświęcone godności dziewczyny i godności chłopaka, uczestniczyliśmy w modlitwie wieczornej.
   Ostatni dzień rekolekcji rozpoczęliśmy od modlitwy i konferencji poświęconej dorastaniu do wiary. Po konferencji udaliśmy się na sprzątanie domu rekolekcyjnego.
Z Maćkowic wyjechaliśmy w godzinach przedpołudniowych udając się do Kalwarii Pacławskiej. Tam uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Podziękowaliśmy Matce Bożej za dar wspólnego modlitewnego spotkania, prosząc jednocześnie o szczęśliwy powrót do domu. Wróciliśmy w godzinach popołudniowych wspominając wspólnie spędzone godziny, oraz zabawne sytuacje, które w dużej mierze były naszym udziałem, bo jak pisał Jan Kochanowski:"Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli."

  Dziękujemy bardzo serdecznie ks.Janowi za trud zorganizowania i prowadzenia rekolekcji, Pani Teresie Książek za troskliwą opiekę i czuwanie nad nami, oraz Pani Bronisławie Ochał za opiekę i prowadzenie konferencji.

                          Młodzież pierwszych klas gimnazjalnych
Maćkowice 2004 

   W roku szkolnym 20004/2005 odbył się on w dniach 26,27,28 września w Maćkowicach. Naszymi opiekunami byli ks. katecheta Jan Kraus, pani Krystyna Kidała i pan Stanisław Sworst.

         Wspólny wyjazd rozpoczął się dnia 26 września. Wyruszyliśmy wczesnym rankiem z pod szkoły i na samym początku zawierzyliśmy się Matce Bożej. W drodze do Maćkowic zatrzymaliśmy się w Krasiczynie, gdzie zwiedziliśmy piękny zamek z przyległym parkiem. Następnie udaliśmy się do Przemyśla, aby zwiedzić zabytkową architekturę sakralną. Dotarliśmy na miejsce wieczorem, gdzie po czynnościach organizacyjnych spotkaliśmy się w świetlicy domu rekolekcyjnego.

         W drugim dniu rekolekcji uczestniczyliśmy we Mszy Św. Pod przewodnictwem ks. Jana. Warto wspomnieć iż na wspólnej modlitwie spotkaliśmy się w zabytkowym kościółku w pobliskim lesie. W godzinach popołudniowych mieliśmy trochę czasu wolnego, a później spotkaliśmy się w świetlicy na turnieju wiedzy religijnej. Następnie poszliśmy chwilę odpocząć, by o północy udać się na Mszę Św. W kaplicy domu rekolekcyjnego.

         Ostatni dzień rozpoczęliśmy modlitwą na krótkim spotkaniu. W godzinach popołudniowych wyruszyliśmy w drogę powrotną. Po drodze odwiedziliśmy ogród botaniczny. W trakcie dalszej jazdy modliliśmy się, śpiewali i wspominaliśmy zabawne sytuacje z naszym udziałem.

         Dziękujemy serdecznie ks. Janowi za trud zorganizowania i poprowadzenia rekolekcji, a pani Krystynie Kidale i panu Stanisławowi Sworstowi za troskliwa opiekę i czuwanie nad nami.

 dodała:  dora.k


Zespół Szkół w Lutczy  2005